yarı maraton http://runkerasus.com/tr/etiketler/yari-maraton tr Giresun Üniversitesini Ziyaret Ettik. http://runkerasus.com/tr/haberler/giresun-universitesini-ziyaret-ettik <span>Giresun Üniversitesini Ziyaret Ettik.</span> <span><span lang="" about="/tr/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Sa, 13/03/2018 - 20:09</span> <div class="field field-field-image field-label-hidden field-item"> <img src="/sites/default/files/blog/gu_ziyaret-1a.jpg" width="1304" height="868" alt="1" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field-field-image field-label-hidden field-item"> <img src="/sites/default/files/blog/gu_ziyaret-2a.jpg" width="1304" height="868" alt="2" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field-field-category field-label-hidden field-item"><a href="/tr/kategori/duyurular" hreflang="tr">Duyurular</a></div> <div class="field field-field-tags field-label-hidden field-items"> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/giresun" hreflang="tr">giresun</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/maraton" hreflang="tr">maraton</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yari-maraton" hreflang="tr">yarı maraton</a></div> </div> <div class="field field-body field-label-hidden field-item"><p>Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Giresun Aksu Yarı Maratonu ile ilgili olarak Giresun Üniversitesini ziyaret ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmamıza destek olacak ve bizimle birlikte koşacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz.</p></div> <section> <h2 class="post-stats" >Yorum yaz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=107&amp;2=comment&amp;3=comment" token="2KngjqS-KGXD0OHwQtWwMnAw4AeCzBizmuL6F-a6Y_Y"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field-field-blog-format field-label-hidden field-item">Image Slider</div> Tue, 13 Mar 2018 17:09:29 +0000 admin 107 at http://runkerasus.com http://runkerasus.com/tr/haberler/giresun-universitesini-ziyaret-ettik#comments Giresun Adası http://runkerasus.com/tr/haberler/giresun-adasi <span>Giresun Adası</span> <span><span lang="" about="/tr/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Ct, 03/03/2018 - 10:43</span> <div class="field field-field-image field-label-hidden field-item"> <img src="/sites/default/files/blog/giresunadasi.jpg" width="680" height="479" alt="Giresun" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field-field-image field-label-hidden field-item"> <img src="/sites/default/files/blog/27750667_747822858754924_3713068727027701450_n.jpg" width="960" height="640" alt="Giresun" typeof="foaf:Image" /> </div> <div class="field field-field-category field-label-hidden field-item"><a href="/tr/kategori/duyurular" hreflang="tr">Duyurular</a></div> <div class="field field-field-tags field-label-hidden field-items"> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/10k" hreflang="tr">10k</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yari-maraton" hreflang="tr">yarı maraton</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/giresun" hreflang="tr">giresun</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/ada" hreflang="tr">ada</a></div> </div> <div class="field field-body field-label-hidden field-item"><p>Giresun Adası ile ilgili olarak birtakım efsaneler anlatılmaktadır. Tarihi kaynaklar Amazon kraliçelerinin savaş tanrısı Ares adına tapınak yaptırdıklarını ve Sinop Piskoposu Agias Phokas'ın manastırı olduğundan söz etmektedir. Adada Alexius II zamanında yapılan sur kalıntıları, kuleler, manastır (iç kale), tarihi pişmiş toprak fıçılar ve bazı yapı temelleri bulunuyor. Sit alanı olan ada koruma altında. Adaya yazın Giresun limanından tekne turları düzenleniyor. Cenevizliler ve Venedikliler tarafından gemi sığınağı olarak uzun süre kullanılan adanın şu anki sahipleri yabani göçmen kuşlar, karabataklar ve martılar. Adada bulunan Hamza Taşı ana tanrıça Kybele'yi temsil eden, sacayak gibi 3 ayak üzerine oturmuş bir taş. Ocak (aile) kültürünü temsil ediyor. Kutsal taş 4 bin yıllık geçmişi ile dini inançlar gereği yaşlılar için umut veren ve mistik güç kaynağı olan dilek taşı. Her yıl 20 Mayıs'ta Uluslararası Aksu Festivali'nde düzenlenen ve soyun sürdürülmesi inancıyla yapılan sacayaktan geçme geleneği, adanın etrafının dolaşılmasıyla tamamlanıyor. Ada turu Hamza Taşı'ndan başlayıp yine orada son buluyor.<br />Ada dünya mitolojisinde ve tarihinde Aretias, Areionesos (ilk çağ adı), Nesos, Area, Areos, Chalceritis (Romalıların verdiği ad) adları ile karşımıza çıkmaktadır. Kıyıdan 1,6 km açıkta bulunan ada 40.000 metre karelik yüzölçümüne sahiptir. Bir söylenceye göre ada kentin güneydoğusunda yer alan ve görünümü bir kartal gagasını andıran Gedikkaya'dan kopan bir parçanın denize yerleşmesiyle oluşmuştur. Adada tarihle doğa iç içedir. Kalıntılardan çepeçevre surlarla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Surların yapımındaki inşaat işçiliği Giresun Kalesiyle aynı tekniktedir. Pontuslular dönemine ait olduğu kuvvetle ihtimaldir. Tarihi kalıntılarından iki büyük şarap fıçısı, bir mabet harabesi, tapınak yeri, ayakta kalan surlar ve gözetleme kulesi en göze çarpanlardandır. Doğu ucundaki "Hamza Taşı" antik çağlardan kalma bir dikittir. Çağlar boyunca yöre insanları için mistik güç kaynağı olmuştur. Romalı bilgin Pilinius "Ilistariaum Mundi" adlı eserinde, adada savaş tanrısı Mars'a sunulmuş bir açık hava mabedinden söz eder ve şunları yazar " …. . ve Pharnace'nin karşısında Chalceritis, Yunanların Mars'a vakfedilmiş olan Arias'ı bulunur. Burada kuşların kanatlarını vurarak yabancılarla mücadele ettiği söylenir."</p><p>Ada mitolojide geçen Altın Post peşindeki Argonautlar ile ilgili önemli bir olaya sahne olmuştur. Thabai Kralı Athamanas'ın, Nefele adlı karısından iki erkek çocuğu olur. Sonraki yıllarda ikinci kez evlenen kral çocuklarını kurban ederse ülkesinin kıtlıktan kurtulacağına inandırılır. Bunu öğrenen anneleri Nefele çocuklarını bulut ve buğuya sararak uçan altın bir posta bindirir ve onları Karadeniz'e doğru gönderir. Çocuklardan biri Çanakkale Boğazı'nda fırtınaya tutularak ölür, diğeri yoluna devam eder ve mitolojik kişilerce Çanakkale Boğazı ile Kafkasya arasında bir yere saklanır. Herakles döneminde aralarında Güç Tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup yiğit, altın postu ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılırlar. Bir sürü serüven yaşadıktan sonra Aretias adasına gelirler. Altın postun burada saklı olduğuna inanmaktadırlar. Ancak adada onları ejderha yapılı kuşlar karşılar. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar buraya yerleşmişlerdir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak saldırıya geçerler. Argonautlar kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar dahi bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamazlar. Sonunda kuşları öldürür ve altın postu aramaya koyulurlar. Bulamayınca da adayı lanetleyerek ayrılırlar. 1984 yılında kaptan Tim Severin yönetimindeki araştırma ekibi bu efsanevi yolculuğu tekrar canlandırmak için Argo gemisinin aynısını hiç çivi kullanmadan yaptırır ve kürek çekerek Giresun Adasına gelirler. National Geographic dergisinin de bulunduğu bu seyahati BBC Televizyonu 12 kişilik bir ekiple belgeselleştirir ve tüm dünyaya bu ada tanıtılır. Romalı bilgin Plinius'un "Historiae Mundi" adlı eserinde ve ünlü Mitos yazarı Apollonius'un (İ. Ö. 295-195) "Argonautiga" alı eserinde konu daha da detaylı işlenmektedir. Başka bir efsane Kral Mitridates'in kızına ilişkindir. Kralın genç ve güzel kızıyla pek çok soylu kişi evlenmek istemektedir. Kız ise hiçbirini istemez, çünkü kalenin eteklerinde koyunlarını otlatan bir çobanı sevmektedir. Kral buna kızar, kızını adadaki manastıra kapatır. Çobanı yakalatarak manastırın önündeki kiraz ağacına astırır. Kız da ertesi gün kendini manastırın kulesine asar. Üçüncü bir öykü şöyledir. İsrail Oğulları Yusuf'un altından bir heykelini yapar. Mısır'dan göç edip Filistin'e vardıklarında Musa Peygamberden heykeli getirmesini isterler. Musa mucizeyle heykeli Filistin'e getirir. Burada Fenikeliler heykeli alıp Kıbrıs'a götürürler. Yunanlar heykeli Kıbrıs'tan alarak Olimpos Dağına yerleştirirler. Pers İmparatoru Dara (Dareios) Anadolu ve Yunanistan'ı ele geçirince altın heykeli Mısır'a geri verir. Bundan sonra heykel tekrar Fenikelilerin eline geçer. Bu kez getirip Aretias Adasına yerleştirirler. Altın heykeli almak için Yunanların Giresun Adası'na kırk kez saldırdıkları söylenir. Geçmiş alt kültürlerden izler taşıyan ada, eşine ender rastlanır bir doğa harikasıdır. Mevcut kalıntılar insanoğlunun doğaya egemen olma isteğini vurgular. İnsan bir anda kendisini tarihin, mitolojinin derinliklerinde bulur. Geçmiş uygarlıkların inançlarını ve törelerini yaşar gibi olur.</p><p> </p></div> <section> <h2 class="post-stats" >Yorum yaz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=109&amp;2=comment&amp;3=comment" token="sSjkqxh7GTkyg29tXkaFAnNK7zYThBjULinxph65WyE"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field-field-blog-format field-label-hidden field-item">Image Slider</div> Sat, 03 Mar 2018 07:43:59 +0000 admin 109 at http://runkerasus.com http://runkerasus.com/tr/haberler/giresun-adasi#comments Banka Hesap Numaramız http://runkerasus.com/tr/haberler/banka-hesap-numaramiz <span>Banka Hesap Numaramız</span> <span><span lang="" about="/tr/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Çar, 03/01/2018 - 16:19</span> <div class="field field-field-category field-label-hidden field-item"><a href="/tr/kategori/duyurular" hreflang="tr">Duyurular</a></div> <div class="field field-field-tags field-label-hidden field-items"> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/banka" hreflang="tr">banka</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/hesap" hreflang="tr">hesap</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/kosu" hreflang="tr">koşu</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yol-kosusu" hreflang="tr">yol koşusu</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yari-maraton" hreflang="tr">yarı maraton</a></div> </div> <div class="field field-body field-label-hidden field-item"><h2><strong>Banka Hesap Numaramız :</strong></h2><p><strong>BANKA ADI :</strong> DENİZBANK</p><p><strong>ŞUBE          :</strong> GİRESUN ŞUBESİ</p><p><strong>HESAP NO :</strong> 11884636-351</p><p><strong>IBAN NO     :</strong> TR72 0013 4000 0118 8463 6000 01</p></div> <section> <h2 class="post-stats" >Yorum yaz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=178&amp;2=comment&amp;3=comment" token="NHO4GklHPcJUHTbM-97MZR4L2FGGfiOWOOhOZXjYN5g"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field-field-blog-format field-label-hidden field-item">Standard</div> Wed, 03 Jan 2018 13:19:33 +0000 admin 178 at http://runkerasus.com http://runkerasus.com/tr/haberler/banka-hesap-numaramiz#comments Giresun Yarı Maratonu ve 10K Koşusu Kayıtları Başladı... http://runkerasus.com/tr/haberler/giresun-yari-maratonu-ve-10k-kosusu-kayitlari-basladi <span>Giresun Yarı Maratonu ve 10K Koşusu Kayıtları Başladı...</span> <span><span lang="" about="/tr/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Sa, 02/01/2018 - 09:57</span> <div class="field field-field-category field-label-hidden field-item"><a href="/tr/kategori/duyurular" hreflang="tr">Duyurular</a></div> <div class="field field-field-tags field-label-hidden field-items"> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/merbe" hreflang="tr">merbe</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/kosu" hreflang="tr">koşu</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yol-kosusu" hreflang="tr">yol koşusu</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/maraton" hreflang="tr">maraton</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yari-maraton" hreflang="tr">yarı maraton</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/giresun" hreflang="tr">giresun</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/giresun-0" hreflang="tr">Giresun</a></div> </div> <div class="field field-body field-label-hidden field-item"><p>Giresun Maraton Spor Kulübü tarafından organize edilen "Giresun Aksu Yarı Maratonu ve 10K Koşusu" kayıtları başladı. Yarı Maraton ve 10K olmak üzere iki kategoride yapılacak koşuda yaş grupları tasnifi de yapılacak.</p></div> <section> <h2 class="post-stats" >Yorum yaz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=105&amp;2=comment&amp;3=comment" token="X9yYA0tJrM5M9yEi2uNHK_kfx3U390M5r-ILIJ4vbJs"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field-field-blog-format field-label-hidden field-item">Standard</div> Tue, 02 Jan 2018 06:57:26 +0000 admin 105 at http://runkerasus.com http://runkerasus.com/tr/haberler/giresun-yari-maratonu-ve-10k-kosusu-kayitlari-basladi#comments Kayıtlar 23 Ocak 2018 de Açılıyor http://runkerasus.com/tr/haberler/kayitlar-23-ocak-2018-de-aciliyor <span>Kayıtlar 23 Ocak 2018 de Açılıyor</span> <span><span lang="" about="/tr/user/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>Pa, 24/12/2017 - 11:03</span> <div class="field field-field-category field-label-hidden field-item"><a href="/tr/kategori/duyurular" hreflang="tr">Duyurular</a></div> <div class="field field-field-tags field-label-hidden field-items"> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yol-kosusu" hreflang="tr">yol koşusu</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/yari-maraton" hreflang="tr">yarı maraton</a></div> <div class="field-item"><a href="/tr/etiketler/10k" hreflang="tr">10k</a></div> </div> <div class="field field-body field-label-hidden field-item"><p>13 Mayıs 2018 tarihindeGiresun'da düzenlenecek olan "<strong>Giresun Aksu Yarı Maratonu ve 10K Koşusu</strong>" kayıtlarımız 23 Ocak 2018 tarihinde açılıyor.</p><p>Koşu gruplarımız ve master kulüplerimizin yoğun ilgi ve desteğini alan <strong>Giresun Aksu Yarı Maratonu</strong> kayıtları web sitemiz üzerinden yapılacak.</p><p>Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyoruz.</p></div> <section> <h2 class="post-stats" >Yorum yaz</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=85&amp;2=comment&amp;3=comment" token="ufXfbn79uHOSWXxHGxLsZ5_R_iaIuBW6NTVHF2mTWsc"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field-field-blog-format field-label-hidden field-item">Standard</div> Sun, 24 Dec 2017 08:03:28 +0000 admin 85 at http://runkerasus.com http://runkerasus.com/tr/haberler/kayitlar-23-ocak-2018-de-aciliyor#comments